Home I Next


Source : SONY Digital Camera (10X)
Cameraman : Wallahu a'lam (mungkin Haris)
BANDAR TAWAU, Ahad, 26 November 2000, 09:00 pagi