Home I Next

Mohd Noorzamani Saruni, 26, pensyarah Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif UiTM Kampus Kota Kinabalu, SABAH. Berasal dari Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Lepasan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. 


Source : SONY Digital Camera (10X)
Cameraman : Khairul Naim Adham
CHECK-POINT, Ahad, 26 November 2000, 03:45 petang